Gyakran ismételt kérdések
Mit kell először tennem a program telepítése után?

Először a „Szervíz - Cégadatok karbantartása” menüpontban meg kell adni a számfejtendő cég fontosabb adatait, mivel azok az adatszolgáltatások és listák készítése során lesznek használva.

Ezután azokat a jogcímeket kell felvenni a „Szervíz – Kódállományok karbantartása” menüpontban a „Jogcímek” fülön, amelyeket majd a dolgozók számfejtése során fognak használni. A jogcímek felvételénél arra kell figyelni, hogy a szükséges jogcím a megfelelő jogviszonyhoz legyen felvéve. Tehát, ha pl. a „Nyugdíjas alkalmazott” jogviszonyhoz akarnak egy új jogcímet felvenni, akkor a bal oldali részen a megfelelő jogviszonyt kell kijelölni, majd az „Új” gombot kell megnyomni. Ha módosítani akarnak egy jogcímet, akkor a megfelelő jogviszony kijelölése után, a jobb oldali részen a módosítani kívánt jogcímet kell kijelölni és utána a „Módosít” gombot kell megnyomni. Az egyes jogcímek paraméterezésére ügyeljenek, mivel a járulékok-, illetve az adó számítása az itteni beállításoktól függ!

Ezek után a „Szervíz – Dolgozók adatainak karbantartása” menüpontban kell rögzíteni a számfejteni kívánt dolgozók adatait. Itt kell megadni a havi nyugdíj összegét („Nyugdíj” fülön), a családi kedvezmény érvényesítéséhez a gyermekek számát („Családi kedvezmény” fülön), valamint azon adatokat, amelyek a számfejtésre hatással vannak.

A személyes adatok rögzítése után a dolgozó jogviszonyát kell felvenni („Jogviszony” gomb). A „Jogviszony” fülön kék színnel vannak jelölve azok a mezők, amelyek kitöltése kötelező. Legfontosabb, amire figyelni kell, a „Jogviszony” rovat, mivel ez alapvetően meghatározza a számfejtés menetét. Ha egy dolgozónak vannak korábbi munkahelyről származó béradatai, akkor azokat a „Hozott adatok” füleken kell megadni, mert azok is befolyásolni fogják az adószámítást.

A jogviszony felvétele után a „Bértörzs” gomb megnyomásával tudják rögzíteni azokat a jogcímeket, amelyekre a dolgozó számfejtésekor szükség lesz. A bértörzs kialakításakor a program felkínálja azokat a jogcímeket, amelyek a dolgozó jogviszonyához tartoznak. Itt azokat a jogcímeket érdemes kiválasztani, amelyek számfejtésére minden hónapban sor kerül. A bal oldali részen lehet összeget megadni az egyes jogcímekhez. Minden számfejtéskor a program az itt megadott jogcímeket és összegeket átveszi. Ha egy-egy hónapban van olyan jogcím, amit még a számfejtéshez hozzá kell adni, akkor azt meg lehet tenni a számfejtési részben.

Ha ezekkel készen vannak, akkor már csak a „Bérszámfejtés – Számfejtési adatok” menüpontban a „Számfejtés” fülön el kell végezni a számfejtést.
Új számfejtést akarok felvenni egy korábbi/későbbi hónapra, azonban a program azt az üzenetet adja, hogy erre a hónapra már van számfejtés felvéve. Mi a teendő ebben az esetben?

Egy új számfejtés felvételekor a program mindig az előző (pl. ha novemberben számfejtünk, akkor október) hónapra vesz fel egy számfejtést. Ha már van az időszakra egy számfejtés felvéve, akkor adja ezt az üzenetet a program. A „Felvesz egy újat?” kérdésre válaszoljunk „Igen”-t! Ekkor a program felvesz egy újabb számfejtést, majd ezután a „Munkaidő adatok” fülön módosítsuk a „Számfejtési időszak” rovat tartalmát a szükségesre, majd nyomjuk meg a „Rögzít” gombot! Az új számfejtés a beállított időszakra fog vonatkozni.
Mit tegyek, hogy a program az egyes jövedelmek után a szükséges járulékokat számolja?

A „Szervíz – Kódállományok karbantartása” menüpontban a „Jogcímek” fülön lehet az egyes jogcímekhez a szükséges járulékokat beállítani. Ha egy járulékot számolni akarnak, akkor a megfelelő rovatot be kell jelölni a paraméterezéskor. A számfejtési résznél a program egy összegben fogja megjeleníteni az azonos járulékokat.
A havibéres dolgozó esetében nem számolja mindegyik járulékot a teljes bér után, ha a dolgozónak van fizetett távolléte (szabadság, betegszabadság, ünnepnap). Mit kell tennem?

A „Szervíz – Kódállományok karbantartása” menüpontban a „Jogcímek” fülön a nem fizetett távolléteknél is be kell jelölni ugyanazokat a járulékokat, amelyeket a bér jogcímnél jelöltek be.
A számfejtési rész „Munkaidő adatok” fülén módosítottam az adatokat, de a program nem veszi figyelembe azokat.

A „Munkaidő adatok” fülön található „Rögzít” gombbal kell az itt megadott adatokat eltárolni. Ezzel a gombbal csak az ezen a fülön megadott adatok lehet eltárolni, más adatokra nincs hatása.
Miért számol egyes levonások után a program adókedvezményt, holott azokhoz a jogcímekhez nem tartozik kedvezmény?

A jogcím paraméterezése résznél a „Mértéke %-ban” rovatba nullát kell írni ahhoz, hogy ne számoljon kedvezményt. Ez a rovat a levonások esetében a kedvezmény mértékét jelenti %-ban.
Az M30-as igazolásban nem jelennek meg a jövedelemadatokat. Mi a teendő?

A „Szervíz – Kódállományok karbantartása” menüpontban a „Jogcímek” fülön a jogcímnél nincs kitöltve az „M30” rovat. Ide kell beírni az M30-as igazolás azon sorszámát, amelyik rovatba az adott jogcímhez tartozó számfejtett értéket akarják rakni.
A 1808M bevallásnak nem adja át a program a jövedelemadatokat. Mi a teendő?

A „Szervíz – Kódállományok karbantartása” menüpontban a „Jogcímek” fülön az adott jogcímnél nincs kitöltve a „1808 sora” rovat. Ide a 1808M bevallás azon sorszámát kell beírni, amelyik rovatba a jogcímhez számfejtett összeget akarjuk rakni. Ha a „1808 sora” rovat mellett található négyzet alakú gombra kattintunk, akkor a program felsorolja az összes olyan jogcímet, amelyikre az év során számfejtés történt. A listán láthatjuk, hogy melyik jogcímhez melyik sorszám lett rendelve, illetve azt is láthatjuk, ha egy jogcím még nem lett hozzárendelve a bevallás egyetlen rovatához sem.
Órabéres dolgozó esetében nem a számfejtési rész „Munkaidő adatok” fülén megadott napi munkaórák számának összegét veszi figyelembe a jövedelem megállapításakor.

Az órabéres alkalmazottak esetében a program mindig a havi osztó alapján határozza meg az órák számát (pl. 20 napos hónap esetében az órák száma: 160). A napi órák számának összegével nem végez számítást. Ha valaki többet dolgozott az adott hónapban, mint amennyi a havi munkaórák száma, akkor a pluszban ledolgozott munkaórákat a „Túlórák, pótlékok” fülön az „Egyéb munkaidő adatok” ablakban lehet megadni. Ehhez célszerű felvenni egy új jogcímet (pl. „Munkabér korrekció”) a kódállományok karbantartása résznél, majd itt meg lehet adni, hogy hány órával dolgozott többet az adott személy. Ha valaki kevesebbet dolgozott a havi munkaórák számánál, akkor a különbséget negatív előjellel kell megadni. Fontos, hogy a „Jövedelmek” fülön kiválasztott jogcím paraméterezésekor (a „Szervíz – Kódállományok karbantartása” menüpontban) nem az „időarányos”, hanem a „fix összeg” rovatot kell bejelölni, így a havi munkaórák és a ténylegesen ledolgozott órák számával nem arányosít a program. Ha a ledolgozott órák száma eltér a havi munkaórák számától, akkor a számfejtésben a „Részletek” fülön lévő „Figyelmeztetések” ablakban a program erre felhívja a figyelmet, valamint kiírja a két értéket, hogy a különbözetet könnyebb legyen meghatározni.
Órabéres dolgozó esetében nem a számfejtési rész „Munkaidő adatok” fülén beírt napi munkaórák számát jeleníti meg a program a bérkartonon és a bérlistán. Mit kell még beállítani?

Az órabéres alkalmazottak esetében a bérkartonon és a bérlapon a számfejtésben megadott munkanapok és munkaórák száma jelenik meg, ha a jogviszony karbantartása résznél a „Nem 5+2-es munkarend” rovatot bejelölik. Ha ez a rovat üresen van hagyva, akkor a törvény szerinti munkanapok és a munkaórák száma jelenik meg a két listán.
Megadom a szabadság, a betegszabadság, az ünnepnapok számát a számfejtésnél, de a bért megnöveli ezen jogcímek értékével. Mit kell módosítani?

A „Szervíz – Kódállományok karbantartása” résznél a „Jogcímek” fülön a „fix összeg” rovat van bejelölve. A bér esetében az „időarányos” rovatot kell bejelölni, mert csak ebben az esetben számolja a program a bért a ledolgozott napok / törvényes osztó figyelembe vételével időarányosan.
Havibéres dolgozónál a számfejtési rész „Túlórák, pótlékok” fülén a túlóra esetében nem az „Órák” rovatban megadott értéknek és az óradíjnak megfelelő szorzat jelenik meg az „Összeg” oszlopban. Miért történik ez?

Havibéres dolgozó esetében a program a törvényben meghatározott 174-es osztóval számolja az óradíjat a túlóra esetében. Csak a pótlék és a túlóra esetében kell ezt alkalmazni.
A túlóra összegét nem jól számolja. Miért?

A „Szervíz – Kódállományok karbantartása” menüpontban a „Jogcímek” fülön a túlóránál a „fix összeg” rovatot kell bejelölni, mert az „időarányos” beállítás esetében a ledolgozott napokkal arányosítaná az összeget.
Egyéni vállalkozónak és társas vállalkozónak nincs kivétje, de a program mégis számol járulékokat. Miért?

Egyéni- és társas vállalkozóknak legalább a minimálbér után meg kell fizetni a járulékokat abban az esetben, ha a vállalkozói kivét összege kisebb, mint a minimálbér.
Hogyan lehet a felmondási időre a bért meghatározni, ha a felmondási idő egy részére a munkavállalót felmentették a munkavégzés alól?

A felmentési időre járó bér beállítását a következő képpen kell elvégezni:
  1. A „Szervíz – Kódállományok karbantartása” menüpontban a „Jogcímek” fülön egy új jogcímet (pl.: „Felmentési időre járó bér”) kell felvenni.
  2. Az új jogcím paraméterezésénél ugyanazokat a járulékokat kell beállítani, mint a felmondási idő ledolgozandó részére járó bérnél.
  3. Az új jogcím paraméterezésénél a fix összeget kell bejelölni.
  4. A jogviszony vége rovatba a munkában töltött utolsó napot (nem a jogviszony végének tényleges napját) kell beírni.
  5. A számfejtésben az új jogcímhez meg kell adni az összeget, majd el kell végezni a számfejtést.
  6. A jogviszony vége rovatba a jogviszony tényleges befejezésének dátumát kell beírni.
A számfejtés előtt azért kell a jogviszony vége rovatba az utolsó munkában töltött napot megadni, mert így számolja ki a program, hogy a havi bérnek mekkora része jár a ledolgozott időre. A felmentési időre járó bért a program nem számolja, azt Önöknek kell meghatározni, és beírni a számfejtésbe. A számfejtés után azért kell a jogviszony végének tényleges dátumát beírni, hogy a bérlapon és egyéb listákon a helyes dátum szerepeljen, valamint a NYENYI-nek is a megfelelő dátum kerüljön átadásra a következő évben.
A bérfeladási listán nem jelennek meg a jogcímek. Mit kell beállítani?

A „Szervíz – Kódállományok karbantartása” menüpontban a „Jogcímek” fülön az adott jogcímnél a „Rákerüljön a bérfeladási listára” rovatot be kell jelölni.
A bérfeladási listán nem jelennek meg a járulékok. Mit kell beállítani?

A „Szervíz – Adók és járulékok kontírozása” menüpontban az adott jogcímnél a „Bérfeladásba bekerüljön” rovatot be kell jelölni.
Letöltöttem a frissítést a honlapról, de a korábbi verziószámot írja ki a program a képernyő felső részében.

Az egyik ok az lehet, hogy a honlapról a BerSzoftUpdate.exe file-t abba a mappába mentették le, ahová a program lett korábban telepítve és onnan próbáltak frissíteni. A Windows nem frissít abban az esetben, ha abban a mappában található a frissítést tartalmazó állomány, amelyik mappa tartalmát frissíteni akarják. A frissítést mindig egy másik mappába töltsék le és onnan indítsák el BerSzoftUpdate.exe file-t.
A másik ok az lehet, hogy a programot nem az alapértelmezett (c:\Program Files\BérSzoft\Bér) mappába telepítették, a frissítést viszont az alapértelmezett mappába rakták. A frissítés folyamán (a második, „Destination Folder” címet viselő képernyőn) megjelenik egy „Change” nevű gomb. Ha azt megnyomják, akkor be tudják állítani, hogy a frissítést melyik mappába kérik.
A program indításakor a következő üzenet jelenik meg:

A BérSzoft program indítása előtt a Firebird adatbáziskezelőt a telepítési leírás szerint fel kell telepíteni. Ha ez nem történt meg, akkor a program nem tud kapcsolatot létesíteni az adatállománnyal. Telepítsék a Firebird adatbáziskezelőt, majd indítsák el ismét a BérSzoft programot. Ha a Firebird már telepítve van, akkor a problémát az okozza, hogy a Windows\system32 mappából hiányzik (törölve lett, vagy át lett nevezve) az említett gds32.dll nevű file, ugyanis ez alapján lehet a Firebird adatbáziskezelőt beazonosítani.
A program indításakor az „unavailable database” hibaüzenet jelenik meg.

Ez a hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a program adatállományát kezelő Firebird adatbáziskezelő nem fut a számítógépen. A Vezérlőpulton lehet megtalálni a Firebird ikonját, amelyre duplán kattintva a következő ablak jelenik meg abban az esetben, amikor az adatbáziskezelő nem fut.


Ha a „Start” gombra kattintanak, akkor elindul az adatbáziskezelő, és a következő ablak jelenik meg:


Az „OK” gomb megnyomásával lehet az ablakot bezárni. Ha ezek után ismét elindítják a BérSzoft programot, akkor a hibaüzenet megszűnik. Ez a probléma adódhat akkor is, amikor egy másik alkalmazás (pl. egy könyvelőprogram) szintén használja a Firebird adatbáziskezelőt, és annak a beállításait megváltoztatja.
A program használata közben a következő üzenet jelenik meg: Access to UDF library „bsz_udf.DLL” is denied by server administrator

A program telepítésekor a „bsz_udf.dll” file nem került be a Firebird adatbáziskezelő UDF nevű mappájába. Ha a Firebird adatbáziskezelőt egyáltalán nem telepítik fel (pl. már korábban egy másik program használata során feltelepítették), akkor szintén hiányozhat ez a file. Megoldás: a „bsz_udf.dll” file-t be kell másolni a Firebird adatbáziskezelő UDF mappájába. A file megtalálható a bérszámfejtő programot tartalmazó mappa UDF nevű almappájában. A Firebird 1.5-ös verziójának alapértelmezés szerinti mappája a „c:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5”. Ha másik mappába telepítették, akkor azt az útvonalat kell használni. Ha a file másolása megtörtént, akkor ez az üzenet nem fog megjelenni.
Windows 7 operációs rendszer használatakor a számfejtési részben egyes szövegek nem jelennek meg.
Windows 7 operációs rendszer használatakor váratlanul a program működése hibaüzenet nélkül leáll.

A Windows7 nem minden esetben képes a korábbi Windows rendszerekben készített programok hibátlan futtatására. Ezt a hiányosságot úgy küszöböli ki a Windows7, hogy egy ún. "kompatibilitási üzemmód" beállításával meg lehet mondani, hogy egy-egy file milyen korábbi rendszeren készült. Ha a bérprogram mappájában található Ber2013.exe (illetve az adott évszámot tartalmazó exe) file-ra kattintanak az egér jobb oldali gombjával, akkor megjelenik egy menü, amelynek az alján található "Tulajdonságok" részt kiválasztva az alábbi ablak jeleníthető meg. Ha az ábrán található üzemmódot az Önök gépén is beállítják, akkor a hibaüzenet nem fog megjelenni. Egyes esetekben szükség lehet "A képi témák letiltása" rovat bejelölésére is.
Utolsó frissítés: 2021.06.01.